Stevns Fyr

I lysets skær kan man om natten se trækfuglene svirre om fyret.

Naturarealerne omkring Stevns Fyr er et perfekt sted at finde rastende trækfugle. Lyset fra Stevns Fyr er kraftigt og kan ses på stor afstand. Når fugle, der trækker om natten, er langt ude over det farlige hav, søger de lyset og når Stevns Fyr. De, der er udmattede, tager hvile i krattene, mens de friske trækker videre.

Særligt for- og efterårsmånederne tiltrækker fuglekiggere til Stevns Fyr. Her gennemsøger de grundigt området, krat for krat, i deres søgen efter usædvanlige trækgæster, alt imens dagtrækkende fugle passerer området.

Først på foråret lykkes det af og til at finde den smukke rødtoppede fuglekonge, hen i maj ankommer nattergalen og siden den smukke røde karmindompap. Begge arter yngler også i området.

Om efteråret er Stevns Fyr særligt rigt på fugle. Buske og træer kan være levende af fugle, der ivrigt søger efter føde. Spurvehøge sniger sig rundt i området for til sidst at slå kløerne i en småfugl.

Nogle år er der invasioner af ugler, og så er det værd at besøge fyret om natten. Den sjældne perleugle er for eksempel set adskillige gange.

Efterårstræk af rovfugle ses bedst fra Stevns Fyr i vindretninger omkring nord og nordvest. Fyrets har også en vis tiltrækningskraft på rovfuglene. Særligt fiskeørne tiltrækkes af fyret.

Foto: Thomas W. Johansen

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet