Sjældne biller

To arter af biller findes ingen andre steder i Danmark end ved Stevns Klint.

Det er en art af snudebille (Otiorhynchus rugifrons) og en lille rovbille (Tomoglossa luteicornis).

De er formentlig fløjet forbi Stevns Klint helt tilfældigt, men har så fundet sig så godt til rette i det kystnære mikroklima, at de har kunnet opretholde en bestand.

Snudebillen findes på overdrevet for foden af Stevns Klint, særligt ved Højerup. Snudebillelarverne lever af rødderne fra planten følfod, mens de voksne snudebiller lever af og findes i planterødder som for eksempel grå bynke. Snudebillen er også fundet i de nedlagte kalkbrud i Boesdal og Holtug.

Rovbillen er heller ikke fundet andre steder i Danmark end ved Stevns Klint. Den blev dog kun fundet i Holtug Kridtbrud i årene 1998 og 1999. Det er dog sandsynligt, at den stadig findes på Stevns Klint, hvis man leder i de to nedlagte kridtbrud, på overdrev med blotlagt kridt samt på og nedenfor klinten.

Foto: Kalklandet

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet