Silkehalen

Silkehalerne spiser gærede bær i krattene, når de holder vinterferie ved klinten, men de bliver ikke fulde.

I oktober kommer silkehalerne flyvende til Stevns Klint, hvor nogle tilbringer vinteren. Stevns Klint er et rigtig godt sted for arten, for den lever udelukkende af bær. Dem er der masser af i de store tjørnekrat langs klinten og i alléerne med rønnebærtræer på Stevns.

Silkehalen elsker især gærede bær, og de indeholder alkohol. Men fuglen bliver ikke fuld, for den har en usædvanlig stor lever. Derfor kan den forbrænde alkohol langt bedre end andre dyr og end mennesker.

Silkehalerne er flokdyr. De ses oftest i flokke på mellem 10 og 50. Det er meget forskelligt, hvor mange silkehaler der er på Stevns Klint i vinterhalvåret. Nogle år ser man næsten ingen, men andre år invaderer hundredvis af silkehaler klinten.

Silkehalen er en af vores sødeste og smukkeste vintergæster. Stemmen er en klangfuld ringen. Med sin høje top på hovedet er den nem at genkende, og så er den tilmed meget tillidsfuld.

I april forlader silkehalerne Stevns igen for at flyve retur til ynglepladserne i Lapland og Sibirien.

Foto: Thomas W. Johansen

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet