Rødvig Havn

Måger tiltrækkes af fiskerihavnen, og ænder finder føde i havnebassinet.

Rødvig Havn er et særlig godt sted at kigge fugle i vintermånederne. Når søerne fryser til, søger ænderne ofte til Rødvig Havn. Troldand er den talrigste, og der kan ligge mere end 1.000 fugle i eller lige uden for havnen. Blandt troldænderne finder man ofte arter som bjergand, taffeland og lille skallesluger. Uden for havnen ligger der ofte havænder. Mest hyppige er edderfugl, havlit og toppet skallesluger, men af og til også sortand og fløjelsand. Omkring moler og bådebroer ligger de små lappedykkere skjult, og det kræver ofte lidt mere tålmodighed at få dem at se.

Rødvig Havn er et godt sted at kigge på måger, og her er ofte rigtig mange – flest svartbage, sølv-, storm- og hættemåger. Arter som dværg-, silde-, kaspisk- og middelhavsmåge ses ofte, mens gråmåge blot er iagttaget enkelte gange.

På dage med pålandsvind mellem syd og øst, kan der ses et godt træk af især ænder og gæs. I dette træk kan der også komme dværgmåger, terner og kjover. Som overalt på Stevns Klint, er det altid en god ide at holde øje med rovfugletræk – særligt hvis vinden er frisk til hård fra en nordlig retning.

Foto: Thomas W. Johansen

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet