På Stevns

I dag er der cirka 1000 bygninger af kalksten på Stevns.

De cirka 1.000 bygninger af kalk, der findes på Stevns, vidner om en speciel, lokal byggeskik.

Der ligger flest kalkstenshuse i landsbyerne langs klinten, fordi man boede i nærheden af byggestenene, men du kan se kalkstenene alle steder på Stevns.

Frem til midten af 1800-tallet var det almindeligt at bygge klinet bindingsværk lige som i resten af landet. Kun særlige bygninger blev opført af kalksten. Det gælder dem, som myndighederne eller godsejer Scavenius til Gjorslev byggede. Stenene blev nemlig solgt til betalingsdygtige bygherrer, og ikke spildt på fæstebønder.

Fattige folk kunne dog få sten af godsejeren uden at betale, hvis de måske på grund af sygdom kom værdigt i bekneb.

Da bønderne blev selvejere omkring 1860, ændrede byggetraditionen sig. Flere gårde, både stuehuse og udlænger, blev nu bygget i grundmur af kalksten, men også villaer, købmandsgårde og industrier blev bygget af det lokale materiale.

Produktionen af kalksten aftog i 1930´erne og sluttede helt omkring 1950. I dag bliver der ikke skåret flere sten, og derfor skal vi både passe på og genbruge de sten, der er.

Foto: Kalklandet

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet