NIKE-batteriet

På Mandehoved på den yderste spids af Stevns Klint opstillede Flyvevåbnet under Den Kolde Krig ét af forsvarets stærkeste våben. NIKE-luftværnsmissilerne kunne affyres med få minutters varsel.

Et stort kontrolområde, et afskydningsområde og en kaserne. Stevnsfort var ikke det eneste store militære anlæg på Stevns under Den Kolde Krig. NIKE-luftværnsbatteriet i området omkring Sigerslev og Mandehoved var ét af de andre omfattende militære anlæg, der blev bygget.

Langs jerntæppets frontlinier ned gennem Europa blev der både i øst og vest bygget militære anlæg, der altid var klar til kamp. Flyvestation Sigerslev på den yderste spids af Stevns var endnu et af disse anlæg.

I begyndelsen af 1960’erne opstillede Flyvevåbnet fire batterier med de langtrækkende NIKE-luftværnsmissiler. Ét af dem kom til Stevns, og i 1961-62 byggede man det store militære anlæg ved Mandehoved. Anlægget bestod af tre dele:

Kontrolområdet med radarer og battericentralen blev bygget på Mandehoved. Tårnene fra radarerne kan stadig ses i området, og det ene tårn fungerer i dag som fugleudkigstårn.

900 meter inde i land fra Mandehoved byggede man selve affyringsområdet, hvor de store NIKE-missiler var opstillet. Området bestod af tre separate affyringsenheder, som var særskilt indhegnet. To af områderne var endda forsynet med et dobbelt pigtrådshegn, projektører og vagttårne, da de var bygget til at kunne huse atomvåben i tilfælde af en krig. Området findes stadig, men det er ikke offentligt tilgængeligt.

Endeligt blev der bygget en stor kaserne ved Mandehoved sammen med værksteder og et soldaterhjem. Kasernen er i dag asylcenter, mens Stevns Naturcenter har til huse i det tidligere soldaterhjem. Flyvestationen lukkede i 1983, da NIKE-systemet blev nedlagt.

Galleri

Andre historier fra Kalklandet