Mandehoved

Mandehoved er ofte centrum for fugletrækket, både for- og efterår.

Mandehoved har de senere år først og fremmest været kendt for at være stedet, hvor vandrefalken yngler. Det er også det sted i Danmark, hvor man kan se vandrefalken på nærmeste hold. Vandrefalken har ynglet fast på Stevns Klint siden 2007. De har seneste år har den valgt at slå sig ned på klinten lige neden for Stevns Naturcenter på Mandehoved.

Ved Mandehoved er der dels krat og haver og dels blomsteroverdrev, græsplæner og marker. Neden for klinten er der stenkyst. I krat og haver kan man året rundt se mange småfugle.

I træktiden er variationen størst. Om foråret kan man blandt andet være heldig at se pirol og rødtoppet fuglekonge og om efteråret sjældne sangere og lille fluesnapper. I krattene sidder der jævnligt rødrygget tornskade.  På og omkring bygningerne på Mandehoved ses husrødstjert ofte.

Mandehoved er et godt træksted. Her er god udsigt både fra klintekanten og fra det gamle radartårn. Om foråret er det et godt sted at observere tranetræk. For at se tranetræk om foråret skal vinden være østlig.

I efteråret er Mandehoved ofte et godt sted at se rovfugletæk over Stevns Klint. Du skal først og fremmest vælge Mandehoved, når vinden kommer fra vindretninger mellem syd og sydvest eller øst og nordøst.

Foto: Thomas W. Johansen

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet