Lindencrones Palæ

Problemerne stod i kø, da en godsejer skulle bygge et palæ i København.

Det var ikke nemt at skaffe kalksten til det store palæ på hjørnet af Bredgade og Sankt Annæ Plads i 1751. Der skulle blandt andet bruges 1.000 meget store gesimssten, ekstralange sten til vinduesindfatninger og kvadre til facaden.

Men problemerne stod i kø: I marts fjernede en forårsstorm 10.000 færdige sten, som var stablet og klar til udskibning fra Lille Heddinge på Stevns. Desuden var der for få nedfaldne blokke, og der var for få folk. Der var også for lidt tid til at skære, og savene var for korte. Stenskærerne havde heller ikke fået oplyst, at kvadrene skulle stå på højkant, så disse sten skulle skæres om.  

Bygningen blev dog fiks og færdig, og snart mindede den stevnske godsejer Lindencrone til Gjorslev kongen om, at palæet var af ” ikke liden ziir til staden”, altså at bygningen pyntede særdeles godt på København, og at dette burde belønnes af kongen.

Det skete i 1756, hvor Lindencrone, der var købmandssøn fra Løgstør, blev adlet. Palæet blev i folkemunde kaldt Kridthuset, og man sagde, at Lindencrone var i kongens kridthus. Bygningen blev tegnet af arkitekten Nicolai Eigtved og projekteret af hofstenhugger Jacob Fortling.

Foto: Kalklandet

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet