Karmindompappen

Trods tilbagegang i Danmark har Stevns Klint stadig adskillige ynglepar.

Selvom den danske bestand af karmindompapper er i stærk tilbagegang, så er der gode muligheder for at møde den smukke røde fugl, når du en sommerdag går en tur langs Stevns Klint.

Karmindompappen er en af Danmarks sjældne og fåtallige ynglefugle. I Danmark har den en forkærlighed for østvendte kyster. Derfor har den fundet sig godt til rette på overdrev med spredte buske og træer langs Stevns Klint.

Den holder til i levende hegn, lunde og haver langs klinten, herunder i Højeruplund ved Højerup, ved Stevns Fyr og ved Koldkrigsmuseum Stevnsfort.

Karmindompappen har ikke altid været at finde langs Stevns Klint. Den findes først og fremmest i Østeuropa, men siden 1970’erne har den spredt sig mod vest.

Den danske bestand af karmindompapper var på sit højeste i starten af 1990’erne. Siden da er bestanden gået stødt og roligt tilbage, og den er nu forsvundet som ynglefugl mange steder – dog ikke ved Stevns Klint.

Du kan genkende karmindompappen på dens smukke, simple sang, der med en lidt gadedrengeagtig fløjten lyder ”video video” eller som englænderne siger: ”pleased to meet you”.

Foto: Thomas W. Johansen

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet