Kalkens kulturhistorie

Den besværlige adgang til havet gjorde det i fortiden uattraktivt at bosætte sig ved kysten. Stevns stejle klint begrænsede også fiskeriet, mens forekomsten af råstofferne kalk, kridt og flint har givet ekstra muligheder.

Stevns Klint og Klintekongen har ydet stevnsboerne beskyttelse, og de største krigsslag, der har fundet sted på Stevns har været til søs. Helt tilbage i oldtiden har man brugt klintens flint til redskaber og våben.

I middelalderen byggede man kirker og borge af klintens kalksten, og man brændte kalk til mørtel. I 1700-tallet slog husmænd bøsseflint til den danske hær. Kridt har hele tiden været brudt og udskibet i store mængder - og bliver det stadig. I landsbyerne ligger huse, der er bygget af kalksten, og arbejdet i skæret var sammen med landbrug, søtransport og fiskeri det hyppigste levebrød på klinten.

Klintens erosion har i sig selv gjort klinten berømt, for her yderst på kanten står Højerup gamle kirke, som i 1928 tabte sit kor til havet.

Læs hele historien

Læs mere

Andre historier fra Kalklandet