Hvordan krigen skulle foregå

I øst og vest udviklede man hele tiden nye planer for, hvordan en krig mellem de to blokke kunne opstå ud af en international krise. Og man gjorde sig tanker om hvordan krigen skulle forløbe.

Ingen på Stevnsfort var i tvivl om, hvem fjenden ville være i tilfælde af en krig. I alle øvelsesscenarier kom fjenden fra øst som led i en international krise eller som et uvarslet angreb. Det var det man øvede sig på og holdt sig klar til.

Hvad man ikke kunne forudsige var, hvilken form reelt krigen ville få. Det var en viden, som Sovjet og NATO’s øverste stabe holdt tæt til kroppen, og som vi endnu ikke ved meget om.

I både øst og vest gik øvelserne i to retninger: Krigen kunne blive udkæmpet primært med konventionelle våben som i 2. Verdenskrig. Der kunne så i visse tilfælde blive indsat atomvåben eller kemiske våben fra begge sider. Det var primært denne type af krig, som det danske forsvar forberedte og var indrettet på. En sådan krig ville blive omfattende og ødelæggende, men man forventede at samfundet ville fortsætte i en nogenlunde uændret form. Det var en krig man kunne vinde.

Krigen kunne dog også udvikle sig som en strategisk atomkrig, hvor de to supermagter anvendte deres langtrækkende atomvåben til at udslette hinanden. En sådan krig ville vare få timer og med stor sandsynlighed slutte livet som man kendte det på hele den nordlige halvkugle. Det var krigen, som ingen kunne vinde.

På Stevnsfort var man bevidst om begge muligheder og forberedte sig bedst muligt på, hvad der måtte komme. Fremfor alt forsøgte man dog at undgå, at det kom dertil.

Foto: Radargaster og vagthavende skydeofficer i Stevnsforts beregnercentral under en øvelse med fortets kanoner i 1967.

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet