Holtug Kridtbrud

I dag er Holtug Kridtbrud et rekreativt område, men tidligere var det et kridtbrud.

Bruddet er ikke længere i drift og ejes af Naturstyrelsen. Til daglig er det Stevns Naturcenter, som formidler natur og geologi i området, men der venter også gode oplevelser, hvis man kommer her på egen hånd.

De sidste rester af fabrikken blev sprængt i luften i 1977 ved en beredskabsøvelse. Da havde fabrikken ligget øde siden 1972, hvor produktionen af kridt blev flyttet til Sigerslev. Tre år tidligere var produktionen af kalk flyttet til Boesdal.

Både Holtug, Boesdal og Sigerslev var på det tidspunkt ejet af Faxe Kalk A/S.

Fabrikken og den første skibsbro blev anlagt af Nakskov Gips- og Kalkværk i 1919. På grund af beliggenheden på Stevns Klint, var her både adgang til kridt og kalk, så fabrikken producerede både og - knust og tørret.  Det hele blev læsset på tipvogne, kørt på skinner og væltet ned i lasten på de ventende skibe.

I 1905 var lokale landmænd i Holtug begyndt at bryde råstof på egne jorder. Gjorslev Gods havde ellers forbeholdt sig retten til klintens undergrund, men da godset udstedte arvefæstebreve til gårdmændene, var retten ved en forglemmelse ikke blevet anført.

Foto: Casper Vildrik Justesen

Læs hele historien