Højerup Ny Kirke

På frivillig basis skar lokale stenskærere kalksten til den nye kirke.

Den nye sognekirke i Højerup blev påbegyndt i 1910. Da havde man netop lukket den gamle kirke i landsbyen, som ligger ved klintens kant, på grund af frygten for skred. Godsejer og kirkeejer Jacob Frederik Scavenius til Gjorslev skænkede en ny grund til byggeriet, og han lod ved samme lejlighed også mindelunden Højeruplund anlægge.

Sognepræstens bror, arkitekt Helge Bojsen Møller, tegnede den nye kirke, og lokale stenskærere skar på frivillig basis kalksten til byggeriet. Kalkstenene blev doneret fra godsejerens stenskær på klinten.  Mens byggeriet stod på blev sognets gudstjenester afholdt på Højerup Skole.

Kirken er tidstypisk bygget i nationalromantisk stil. Den er lidt borgagtig, har rundbuede vinduer og en tydelig opdeling i skib og kor, præcis som de ældgamle landsbykirker. Koret er udvendigt muret med kalk og flint, og efterligner på den måde klintens lagdeling. To steder på muren ses de vrængende ansigter, som ofte findes på stevnske kirker. Ifølge traditionen skal ansigterne værne mod onde magter og markere helligdommen.

Inde i kirken fortæller dekorationer på stolesædernes gavle legenden om Højerup gamle kirkes anlæggelse.

Foto: Jakob Lautrup/GEUS

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet