HAWK-batteriet ved Stevnsfort

I 1984 flyttede Flyvevåbnet endnu et batteri med luftværnsmissiler til Stevns. Batteriet blev bygget ved Stevnsfort. Stevns lå i den forreste kamplinie og havde nu 2 af de i alt 8 HAWK-batterier i Danmark.

Det ligner nærmest en park eller et køreteknisk anlæg med sine asfalterede veje og kunstige høje. Intet er dog overladt til tilfældighederne i HAWK-batteriet på Stevnsfort.

Hele 93 steder ned gennem Europa lå der under Den Kolde Krig missil-batterier, som ned til næsten mindste detalje var mage til batteriet på Stevnsfort. Batterierne var en del af NATO’s luftforsvar mod øst og skulle beskytte vigtige byer og militære installationer. Batteriet på Stevns var en del af Københavns luftforsvar.

I 1984 byggede man batteriet på marken ved siden af Stevnsfort. På den flade mark blev der lavet fire sæt jordvolde, der skulle beskytte missilerne mod luftangreb og forhindre, at andre dele skulle blive ødelagt ved en eksplosion. På de kunstige høje blev der opstillet radarer, og i en særlig del af anlægget blev batteriets kontrolvogne opstillet. Der blev opført garager og mindre huse til batteriets køretøjer og generatorer, og hen over de seks affyringsramper blev der opstillet kupler, der skulle beskytte missilerne mod vejr og vind.

I tilfælde af en krig ville man forsøge at flytte det mobile våbensystem til et område i nærheden, så det var mindre udsat for et angreb. Det var dog ikke sikkert, at man havde tid til det, og batteriet var frem til 2000 klar til indsats med 5 minutters varsel.

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet