HAWK-batteriet ved Stevns Fyr

Allerede i 1965 blev det andet batteri til luftværnsmissiler opstillet på Stevns i et stort anlæg ved Stevns Fyr. Herfra skulle de beskytte hovedstaden mod luftangreb i tilfælde af en krig.

Missilerne og radarerne rundt om Stevns Fyr har været væk siden eskadrille 543 blev nedlagt i 2001. Rundt om i Europa er i tusindevis af tidligere militære anlæg fra Den Kolde Krig blevet nedlagt og ligger øde hen som vidnesbyrd om en tid, hvor krigen altid var tæt på.

I 1965 flyttede Flyvevåbnet endnu et luftforsvars-batteri med missiler til Stevns. Der fandtes allerede et batteri med langtrækkende NIKE-missiler ved Mandehoved/Sigerslev. Den nye Eskadrille 543 blev i 1967-68 opstillet ved Stevns Fyr, og området blev derfor spærret for offentligheden med en portvagt og et højt pigtrådshegn. Frem til batteriet blev nedlagt i 2001 var det konstant bemandet og klar til at kunne nedskyde eventuelle angribende fly.

I dag kan man stadig se de kunstige høje, hvor batteriets 5 radarer var opstillet. I hver af de 6 halvrunde volde stod en affyringsrampe med hver 3 missiler klar til affyring. Batteriets generatorhuse står stadig i området. I den flade gule bygning havde eskadrillen kontorer og værelser til de vagthavende. I områdets modsatte side, blev der lavet høje jordvolde, så de oplagrede missiler ikke skulle ødelægge fyret, hvis der skete en ulykke. Hele området er i dag igen tilgængeligt for offentligheden.

Galleri

Andre historier fra Kalklandet