Gjorslev Borg

Borgen var udformet som latinsk kors med fire korsarme og 28 meter højt tårn.

På det nordlige Stevns blev Gjorslev borg i 1403 opført af Peder Jensen Lodehat. Borgen blev bygget af kalksten fra Stevns Klint. Lodehat var bisp i Roskilde. Han lagde meget jord til bispesædet ved at opkøbe len, der havde været pantet bort.  Stevns havde også været pantet bort, men fra 1370 optræder halvøen i bispesædets jordebog, og hørte altså til bispens ejendom.

Lodehat opførte Gjorslev Borg over en eksisterende, grundmuret bygning i landsbyen Gjorslev. Borgen blev en storslået pragtbygning med meget tykke mure og hvælv. Borgen skulle afspejle kirkens magt og position.

I borggården over porten findes en sjælden Madonnafigur udhugget af sten. Borgens grundplan var udformet som et latinsk kors med fire korsarme og et 28 meter højt tårn i midten. Tårnets 7 etager må have overstrålet landsbykirkerne, selv om de også i denne tid begyndte at få tårne og hvælv.  Der er skydeskår i det store tårn, men borgen var aldrig befæstet.

Lodehat var en trofaste støtte for Dronning Margrethe 1. Han lånte hende penge og deltog i planlægningen af Kalmar Unionen, som gjorde dronningens søn til konge over Danmark, Norge og Sverige.

Gjorslev Gods drives i dag som et moderne landbrug.

Foto: Susanne Schøntal

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet