Gakkende gæs

I forårstågen hører man forårstrækkende gæs.

Når lune forårsvinde blæser ind over Stevns Klint fra syd og sydøst, sker der ofte det, at kolde tågebanker kommer rullende og indhyller Stevns Klint i tåge. Over tågen kan vejret være ganske fint, og fuglene trækker ufortrødent. Også gæssene. Dem kan man høre.

Grågåsen er den almindeligste danske gås. Den er stor og brun med sølvgrå forvinger og et kraftigt orangerødt næb. Den har en kraftig stemme ”gak-gak”, som kan høres på op mod en kilometers afstand. Når det er tåget, kan gæssene godt virke desorienterede, og de kan ses trække i alle retninger. Flokkene tæller oftest omkring 5-20 fugle. Grågåsens hovedtræk foregår i marts måned.

Senere på foråret under lignende vejrsituationer kan man opleve det sammen med Bramgæs. Men selvom de sorthvide bramgæs er knap så store som grågæs, kan de også høres på stor afstand. Deres stemme er ikke nær så kraftig som grågåsens, men da de ofte trækker i store flokke, kan de også høres på op mod en kilometers afstand. De lyder som en stor flok bjæffende puddelhunde. Flokkene af bramgæs kan oftest tælle i hundreder. Bramgåsen er den talrigeste gåseart på Stevns Klint, og man kan se flere tusind trækkende på en enkelt dag.

Foto: Thomas W. Johansen

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet