Fiskerhuset

Murerne i bindingsværket er af kalksten, og huset står på et fundament af flint.

Fiskerhuset stod oprindeligt i Højerup Bygade 3. Det blev flyttet til mindelunden Højeruplund i 1945 som eksempel på et almindeligt gadehus fra Højerup.  Med sin plads i mindelunden blev huset æret på linje med kendte stevnsboer. På den måde blev også den simple, lokale befolkning mindet i Højeruplund.

Huset er opført i bindingsværk af materialer fra klinten. Bindingsværket er muret ud med skårne kalksten, hvis omrids kan anses igennem pudsen. Huset står på et fundment af flint. På husets bagside ses bageovnens runding, og under tagudhænget gemmer sig et andet alderstegn, nemlig de gennemstukne bjælkehoveder. Taget er tækket med tagrør, som er fastgjort med kragetræer.

Huset er formentlig fra slutningen af 1700-tallet. Vi ved ikke, hvem huset er opført til, men traditionen fortæller, at der boede en fiskerfamilie. Det er dog også sandsynligt, at huset blev opført, da Gjorslev Gods nedlagde forgældede gårde og i stedet opførte såkaldte gadehuse i Højerup. Godsets formål var at skaffe sig daglejere til arbejdet på klinten. Jordløse folk har dog udført mange typer job, og helt sikkert også fiskeri.
 
Fiskerhuset ejes af Højeruplund. Om sommeren er der ofte adgang til huset, hvor der sælges husflid.

Foto: Helle Ålsbøl/Kalklandet

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet