Eskadrille 543

Ved Stevns Fyr var Flyvevåbnets Eskadrille 543 fra 1965 til 2002 klar til at nedskyde fjendtlige fly med kurs mod Danmark. 18 HAWK-missiler stod hele tiden klar til affyring med 5 minutters varsel.

Den 8. oktober 1964 blev Flyvevåbnets Eskadrille 543 oprettet. Eskadrillen skulle opstilles på Stevns, så den kunne indgå i luftforsvaret af København. Det særprægede var, at eskadrillen ikke blev oprettet på Stevns men i stedet på Fort Bliss; en stor amerikansk base i El Paso i Texas, USA.

HAWK-systemet var et nyt og meget kompliceret missilsystem, der var udviklet i USA, og systemet kom til Danmark som amerikansk våbenhjælp. De første hold af soldater fra Flyvevåbnet blev derfor sendt til USA for at blive oplært i, hvordan man skulle betjene systemet, ligesom mange andre danske soldater og soldater fra de øvrige NATO-lande på dette tidspunkt blev uddannet i USA. På præcis samme måde blev i tusindevis af soldater fra Warszawapagen uddannet i Sovjet til at kunne betjene sovjetiske våbensystemer.

Efter en kort overgang at være blevet indkvarteret på den gamle skole i Lille Heddinge, øst for Stevnsfort, kunne eskadrille 543 i 1966 endeligt flytte ind i det nybyggede missilbatteri ved Stevns Fyr. Her var eskadrillen i de næste 35 år døgnet rundt klar til at kunne nedskyde fjendtlige fly, der nærmede sig Sjælland og hovedstaden i ly af klinten. Efter Den Kolde Krigs ophør var der ikke længere brug for eskadrillen, og den flyttede endeligt fra området ved Stevns Fyr i 2002 og blev nedlagt.

Galleri

Andre historier fra Kalklandet