Eskadrille 533

I et stort område ved Mandehoved opstillede forsvaret i starten af 1960’erne ét af de kraftigste våbensystemer i Danmark: De langtrækkende NIKE-luftværnsmissiler, som i en krig kunne udrustes med atomvåben.

Eskadrille 533 var én af de eskadriller, der blev uddannet i den stegende hede i El Paso i Texas i 1960’erne. Her skulle den nye eskadrilles mandskab lære at håndtere og styre de avancerede NIKE-luftværnsmissiler, når de kom hjem til deres nye område ved Mandehoved på den yderste spids af Stevns.

Der blev i alt opstillet 4 eskadriller med NIKE-missiler i Danmark. De var egentlig en del af Hæren, men de blev i 1962 overflyttet til Flyvevåbnet, og de tog en del af deres traditioner med sig. Eskadrillen nye område på Stevns; Flyvestation Sigerslev var derfor heller ingen traditionel flyvestation: Den havde ingen fly og ingen piloter. Eskadrillen var i stedet udstyret med missiler, og den skiftedes sammen med den tilsvarende eskadrille på Kongelundsfortet på det sydlige Amager til at være på 5 minutters beredskab døgnet rundt, året rundt.

Flyvestationens forskellige dele var en populær arbejdsplads for de mange fastansatte og værnepligtige, der gjorde tjeneste her. Ganske vist lå stedet langt ude på landet, men de smukke omgivelser og en fri omgangsform mellem soldaterne gjorde dagligdagen mindre alvorlig, opgaven taget i betragtning. Mange af de ansatte blev i eskadrillen fra starten i 1961 til den lukkede i 1983.

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet