Efterårstræk i maj

Hunnerne overlader børnepasning til hannerne og trækker sydpå.

Det er egentlig forår sidst i maj, men for nogle fuglearter starter trækket sydpå allerede på dette tidspunkt.

Det gælder blandt andet en vadefugleart som storspoven.  De ankommer til ynglepladserne i slutningen af april og starten af maj. Straks efter ankomsten finder de sammen i par og parrer sig. Når de æggene er lagt, flyver de første hunner sydpå og overlader ansvaret for ungerne til hannerne. Mens hannerne passer unger, opholder hunnerne sig i Vadehavet, hvor føderessourcerne er rigelige. Årsagen til denne ”ravnemor” adfærd er, at hunnerne derved undgår at konkurrere med ungerne om føden, og ungernes chancer for at overleve øges.

Ved Stevns Klint kan man især opleve forårstræk af storspover. Storspoven er den største vadefugl i Danmark, der næsten er på størrelse med en lille gås. Ligesom gæs trækker de i kiler, og ofte skal man se dem i kikkert for at være sikker på at det er storspover.

Storsporven opdages ofte på dens trækkald: et vemodigt fløjt, der er let at efterligne. Forårstrækket topper i april, og det første spæde returtræk starter i slutningen af maj. Trækket af hunner topper i sidste halvdel af juni, mens hanner og ungfugle først kommer midt og sidst på sommeren.

Foto: Thomas W. Johansen

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet