Drosseltræk

På klare forårsnætter i det tidlige forår trækker droslerne over Stevns.

Størstedelen af de fugle, der hvert for- og efterår trækker over Danmark, trækker om natten. Blandt disse hører droslerne. Det gælder blandt andet drosselarterne solsort, sangdrossel og vindrossel. Særligt disse tre arter er nattrækkere, og særligt disse tre arter kalder hyppigt, når de trækker over Stevns Klint.

Hvis man på en klar lun forårsnat i det tidlige forår besøger Stevns Fyr, kan man se drosler passere i fyrets lysskær.  Men lytter man efter, kan man i højere grad høre dem, når de passerer på nattehimlen over en. Droslerne kalder med skarpe lyde.

Hver fugleart synger med sit næb. Det samme kan man sige om fuglenes kald. Hver art har sit eget særegne kontaktkald. Vindroslen har et langtrukkent skarp ’hvin’. Sangdroslen et hurtigt ’zit’. Solsorten kalder ligesom vindroslen, men blødere og langsommere.

At fugle kalder, når de trækker, betyder, at de kalder på artsfæller for ikke at skulle flyve alene. Kontaktkald kaldes det.  At være flere sammen giver tryghed. Især når fuglene sidst på natten eller op ad morgenen skal finde hvile i buske og træer.

Foto: Thomas W. Johansen

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet