Danmarksrekord

1.024 røde glenter passerede Stevns Klint på én dag.

Den 11. oktober 2012 trak ikke mindre end 1.024 røde glenter over Stevns Klint på én dag, hvilket var en ny danmarksrekord. Stevns Klint er uden sammenligning det sted i Danmark, der bliver set flet røde glenter. Glenterne yngler i det sydlige Sverige, og hvert efterår samler de sig i Skåne, inden de begiver sig mod sydvest. 

I takt med at den røde glente er blevet mere almindelig i Sydsverige, er der også flere røde glenter, der passerer over Stevns Klint. I starten af 1980’erne sås der i snit 1-2 røde glenter per observationsdag. Siden er det tal vokset, og i 2010 sås der i snit 30 glenter per observationsdag. Det svarer til, at 1.751 røde glenter passerede Stevns Klint fra august til november i 2010.

Hvis man vil opleve det imponerende glentetræk over Stevns Klint, skal man besøge klinten fra sidst i september. Særlig gunstigt er det, hvis det natten forinden har været koldt. Vejret skal være klart og solrigt og vinden svag. 

Den røde glente er en sjælden dansk ynglefugl. Den yngler af og til på Stevns, men har tilsyneladende svært ved at etablere sig som fast ynglefugl. I Skåne er den blevet en almindelig ynglefugl og er efter musvågen den rovfugl, man ser hyppigst.

Foto: Thomas W. Johansen

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet