Bøndergårde og huse

Grundmurede huse af kalk blev Stevns nye byggetradition.

I landsbyerne ved klinten kan man se mange bygninger af kalksten. Går man en tur i Højerup, kan man både se gamle husmandshuse og gårdanlæg af kalksten. Også inde i Store Heddinge og i det stevnske bagland findes denne bygningstradition.  

Når man tænker på, at byggematerialet har ligget lige foran døren, skulle man tro, at traditionen med kalkstenshuse rækker langt tilbage i tiden. Men sådan er det ikke. På Stevns har man som i resten af landet især bygget i lerklinet bindingsværk. Det var en metode, som de fleste landbofolk beherskede.

Selv bønder, som fra gammel tid havde adgang til klintens råstoffer, brugte først og fremmest stenene til at mure ildsted og skorsten. Det har sikkert virket tåbeligt at skære og flytte sten nok til hele bygninger. Desuden var stenene en salgsvare for Gjorslev Gods.

Sidst i 1800-tallet havde stadigt flere bønder fået foden under eget bord. Som selvejere begyndte de at interessere sig for deres bygninger, og i disse år blev der bygget mange gårde og huse af kalksten. Byggeskikken stod på frem til ca. 1950, hvor produktionen af tegl havde udkonkurreret kalkstenene.

Foto: Susanne Schøntal

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet