Bøgeskov Havn

Fugletræk og rastende vandfugle gør Bøgeskov Havn interessant for fuglekiggere.

Bøgeskov Havn er et godt sted at kigge efter måger. Her ses for eksempel jævnligt kaspisk måge. Fra september til april raster der ofte skærpibere på molerne, og i sjældne tilfælde også en sortgrå ryle. Langs stranden kan der i sensommeren raste arktiske vadefugle, som ryler og klirer, sågar er odinshane set flere gange. På havet raster i vinterhalvåret havænder som eksempelvis havlit, edderfugl, toppet skallesluger og tejst.

Bøgeskov er både for- og efterår et godt sted at se fugletræk. Forårstrækket strækker sig fra marts til starten af juni. Det er særligt i vest og nordvestlige vinde, at rovfugletrækket koncentreres her. Hyppigste arter er musvåge, hvepsevåge og rød glente. Sjældnere ses arter som havørn og lærkefalk. I østlige vinde er det særligt tranetrækket, som er bemærkelsesværdigt. På de bedste dage kan de tælles i hundredevis.

Efterårstrækket af rovfugle strækker sig fra august til november. Særligt når vinden kommer fra syd og øst, er Bøgeskov Havn et godt sted at stå. Man kan dels kigge fra stranden nord for havnen eller på selve havnens ydermole. De fleste arter af rovfugle der er set på Stevns Klint, er set herfra, men stedet synes at være særlig godt til kærhøge, høge og falke. Bøgeskov Havn er desuden et godt sted at se træk af ænder, terner og kjover.

Foto: Thomas W. Johansen

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet