Undervisning

Få undervisning i et verdensarvsområde! Stevns Klint er en geologisk lokalitet i verdensklasse. Tag med Kalklandets stedkendte undervisere og naturvejledere, der altid er opdateret på den nyeste viden og opdag verdensarven.

På Stevns Klint arbejder vi med den geofaglige metode. Udgangspunktet kan være profiltegning som geologisk metode med hovedvægt på geologiske observationer og materialeundersøgelse, eller det kan være indsamling og bestemmelse af fossiler, der giver indblik i Darwins udformning af evolutionsteorien. Eleverne bliver ved disse metoder selv i stand til at opdage og udpege det særlige ved Stevns Klint. 

Stevns Klints særlige geologi danner grundlag for en spændende biologi. En artsrig flora knytter sig til klinten, og det er grundlaget for et forløb med botanisk feltarbejde, hvor eleverne kommer til at arbejde i små grupper med registrering af vores kalkoverdrev.

Feltarbejde og fortælling

I undervisningen benytter vi os af en narrativ rammesætning. Vi fortæller historien om Stevns Klints internationale betydning for teorien om arters masseuddøen. Her bruges forskeren Walter Alvarez som rollemodel for elevernes eget feltforløb. Klinten er den autentiske ramme, hvor udforskningen af livets udvikling sker med geologisk feltarbejde. Den narrative form bruges også til at bygge bro til elevernes forhåndsviden.

Gennem kombinationen af det metodiske arbejde og rammefortællingen vil vi øge elevernes interesse for geologiske og naturvidenskabelige problemstillinger og motivere dem til selv at arbejde videre med dem.

Tæt dialog om undervisningsforløb

Undervisningen på Stevns Klint er tilpasset ungdomsuddannelsernes læreplaner og udskolingens trin- og slutmål. Undervisningen er velegnet til tværfaglige forløb. Alle undervisningsforløb tilrettelægges i tæt dialog med læreren.

Undervisningsforløb