Holtug Kridtbrud

Indtil 1972 blev der udvundet kalk og kridt i bruddet, som nu er et beskyttet Natura 2000-område. I et stort vandhul i det nedlagte kridtbrud kan du se fredede vandsalamandre og grønne frøer.

Sjældne planter vokser i den kalkholdige jord, og du kan finde fossiler af søpindsvin, blæksprutter og hajer i det bløde, hvide kridt. Følg også den snoede sti ned til Østersøen. Foto: Rudy Hemmingsen

Holtug Kridtbrud, Holtug Linievej, 4660 Store Heddinge, Danmark

Åbningstider
Holtug Kridtbrud er altid åbent for offentligheden.

Bøgeskov med offentlig transport
På hverdage kan du tage bus nr. 253 fra Køge Station til Holtug Kirke. Herfra kan du gå til Holtug Kridtbrud.

Holtug Kridtbrud er ejet af Naturstyrelsen. Det daglige tilsyn føres af Stevns Naturcenter.

AL FÆRDSEL LANGS STEVNS KLINT PÅ EGET ANSVAR
Stevns Klint er et stykke levende natur. Klinteskred og nedstyrtninger kan forekomme året rundt. Det kan derfor være forbundet med livsfare at færdes både langs klintekanten og på stranden neden for klinten.