Bestil eller hør nærmere på 56502806
Mandag-fredag: kl. 9-15

Stevnsfort i 1980'erne

7.-10. klasse: Murens fald og afslutningen af Den Kolde Krig set fra Stevnsfort                                                       

 

Hver dag året rundt sad unge operationsofficerer med fingeren på den knap, som kunne udløse 3. verdenskrig fra Stevnsfort. Både luftrum og farvand blev overvåget i døgndrift, og altafgørende beslutninger skulle træffes indenfor ganske få minutter. Er det fjende eller ven, og skal vi skyde?

Vi tager eleverne med ind i historien. Først besøger de HAWK-terrænet over fortet. Derefter går vi i undergrunden, ser fortet indefra og diskuterer dilemmaer fra krigen nede i fortets hemmeligste og sikreste rum.

I undervisningsforløbet arbejder vi med Stevnsfort som et monument over Danmarks aktive rolle i Den Kolde krig. Med udgangspunkt i en diskussion om krig dengang og nu får eleverne et indblik i Den Kolde Krigs sidste fase. Det giver en konkret indgang til forståelse af den komplekse historiske periode.

I forløbet anvendes cooporative learning-strukturer og dilemmadiskussioner, der relaterer historien til elevernes samtid og tager udgangspunkt i og udfordrer deres forestillingsverden.

Undervisningsforløbet kan anvendes som optakt til, led i eller afslutning på undervisningsforløb i Den Kolde Krig.

 

Målgruppe

7.-10. klasse

Antal elever

30

Varighed

2 timer

Hvor langt går vi?

3 km

Sted

Koldkrigsmuseum Stevnsfort

Fag

Historie, Samfundsfag
Hent et forslag til undervisning her

Trinmål

Færdigheds- og Vidensmål for Historie
 Efter 9.kl.
 Eleven har viden om:

 • Forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt
 • Komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur
 • Metoder til udarbejdelse af løsningsforslag
 • Kriterier for søgning af kilder
 • Historiske fortællingers brug i et samtids- og fremtidsrettet perspektiv
 • Kanonpunkter
   

Eleven kan:

 • Udarbejde løsningsforslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder
 • Udlede forklaringer på historiske forhold og forløb fra historiske scenarier
 • Udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger
 • Analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte
 • Forklare historiske forandringers påvirkninger af samfund lokalt, regionalt og globalt
 • Målrette historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger
 • Bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse