Hvis...

Læringsspil - HVIS… Læringsspillets scene er tiden op til murens fald i 1989.

Målgruppe: Ungdoms- og voksenuddannelser
Antal elever: 28
Varighed: 4½ time (frokostpause og rundvisning i fortet inklusive, aktiv spiltid ca. 70 minutter)
Sted: Koldkrigsmuseum Stevnsfort
Pris: en klasse 4.000 kr.  to klasser fra samme skole samme dag 6.000 kr. 
Fag: Historie, samfundsfag

Det var med en kuldegysning af glæde og vemod, at danskerne modtog nyheden om Berlinmurens fald om aftenen den 9. november 1989. Danmark holdt vejret, mens tv-skærmene fyldtes med glædestårer, fyrværkeri og murstykker. 

Læringsspillets scene er tiden op til murens fald i 1989, hvor det stigende pres fra befolkningen i DDR om at indføre rejsefrihed og generel voksende utilfredshed med Sovjetunionen udfordrede Danmarks holdning til koldkrigskonfliktens udvikling. I Danmark ønskede man en ende på konflikten og havde forståelse for østtyskernes ønske om en mere uafhængig og fri tilværelse. Men samtidig rejste spørgsmålet sig om, hvor meget man i Danmark turde støtte frihedsbevægelser af frygt for Warszawa-pagtens indgriben i DDR.

Spillet ledes af spilledere, der har ansvaret for at beskrive verden rundt om spillerne og styrer til dels, hvad der skal ske hvornår som følge af rollernes handlinger og dermed spillets udvikling. Spillet har til hensigt at give et realistisk billede af det, der foregik inden for militæret i denne periode, hvorfor der i spillet indgår autentiske beretninger og udstyr. Begivenhederne, der finder sted undervejs, ville i realtid strække sig over ca. en uge. Spillet foregår i en autentisk ramme i en bunker og terræn, der har været en del af Stevnsfort. Efter spillet får eleverne en perspektiverende omvisning i undergrunden.  

Forløbet kan anvendes som optakt til eller afslutning på et forløb om Den Kolde Krig og giver et indblik i Danmarks rolle i koldkrigskonflikten.