Undervisning

På Koldkrigsmuseum Stevnsfort foregår undervisningen i autentiske rammer og inddrager historiske beretninger og genstandsbaserede fortællinger. Omdrejningspunktet er Stevnsforts konkrete funktion som et billede på Danmarks internationale rolle under Den Kolde Krig. Den konkrete og autentiske ramme skaber grundlag for indlevelse, nærvær og giver en konkret indgang til den historiske periode.

Historisk bevidsthed

Undervisningens kerne er en problemorienteret og reflekterende dialog, som søger at styrke elevernes historiske bevidsthed og udfordre deres forestillingsverden. Det konkrete arbejde med de historiske metoder, formidlingsformer og forskellige typer af kildemateriale styrker elevernes forståelse for forskellige historiesyn samt mennesket som historieskabt og historieskabende.

Tæt dialog om undervisningforløb

Undervisningsforløb på Koldkrigsmuseum Stevnsfort tilrettelægges i tæt dialog med læreren med henblik på at understøtte og perspektivere grundskolernes Fælles Mål og ungdomsuddannelsernes læreplaner og kernestof. Der arbejdes ud fra et bredt historie- og museumsdidaktisk grundlag. Undervisningen er velegnet til tværfaglige forløb.

 

Undervisningsforløb