Danmark i NATO

Ungdoms- og voksenuddannelser: Hvad var Danmarks forhold til NATO under Den Kolde Krig – og i dag?

I 1980’erne var Stevnsforts hovedfunktioner understillet NATO direkte i strategisk og operativ sammenhæng og dengang som nu var Danmark således solidt plantet i NATO.  

Undervisningsforløbet vil med Stevnsfort og den sidste del af Den Kolde Krig som omdrejningspunkt belyse koldkrigskonflikten og NATO’s rolle heri.  Vi ser på Stevnsfort som både produkt og medskaber af Den Kolde Krig og diskuterer fordele og ulemper ved NATO medlemskabet. Vi vil se nærmere på de økonomiske aspekter af den kolde krig og terrorbalancen og diskutere samfundets ressourceforbrug på militær oprustning dengang og nu. Igennem et indblik i den kostbare krig, får eleverne et indtryk af krigens  økonomiske indflydelse på samfundsudviklingen og samfundsstrukturen og der er mulighed for at inddrage økonomisk statistiske metoder.

Vi perspektiverer forløbet ved at inddrage aktuel koldkrigsforskning og derved give eleverne indblik i forskernes arbejde med historiske kilder og formidling af historiske problemstillinger. 

 

I forløbet anvendes cooporative learning-strukturer og dilemmadiskussioner, der relaterer historien til elevernes samtid og tager udgangspunkt i og udfordrer deres forestillingsverden. Undervisningsforløbet kan anvendes som optakt til, led i eller afslutning på undervisningsforløb i et forløb om Den Kolde Krig.   

 

Målgruppe

Ungdoms- og voksenuddannelser

Antal elever

30

Varighed

2 timer

Hvor langt går vi?

3 km

Sted

Koldkrigsmuseum Stevnsfort

Fag

Samfundsfag (Samtidshistorie B, Samfundsfag C)  

Hent et forslag til undervisning her

Mål

Faglige mål for faget Historie (A)

Eleverne skal kunne:

  • Redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
  • Redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
  • Analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
  • Reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
  • Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid

 Kernestof 

  • Hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
  • Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
  • Stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks
  • Nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer