Danmark i NATO

Hvad var Danmarks forhold til NATO under Den Kolde Krig – og i dag?

I 1980’erne var Stevnsforts hovedfunktioner understillet NATO direkte i strategisk og operativ sammenhæng og dengang som nu var Danmark således solidt plantet i NATO.  

Undervisningsforløbet vil med Stevnsfort og den sidste del af Den Kolde Krig som omdrejningspunkt belyse koldkrigskonflikten og NATO’s rolle heri.  Vi ser på Stevnsfort som både produkt og medskaber af Den Kolde Krig og diskuterer fordele og ulemper ved NATO-medlemskabet. Vi vil se nærmere på de økonomiske aspekter af den kolde krig og terrorbalancen og diskutere samfundets ressourceforbrug på militær oprustning dengang og nu. Undervisningsforløbet kan anvendes som optakt til, led i eller afslutning på undervisningsforløb i et forløb om Den Kolde Krig.   

Målgruppe

Ungdoms- og voksenuddannelser

Antal elever

30

Varighed

2 timer

Hvor langt går vi?

3 km

Sted

Koldkrigsmuseum Stevnsfort

Fag

Samfundsfag og historie