For handicappede

Gangbesvær

For tiden har vi desvære ikke adgang for elektriske kørestole og el-scootere i det underjordiske anlæg, i daglig tale kaldet Undergrunden. Det skyldes at elevatoren til Undergrunden af og til oplever driftstop. Vi har været ude for at dette skete mens en kørestolsbruger var nede i anlægget, og det vil vi ikke risikere igen.   
Lettere kørestole og rollatorer kan vi sagtens have med, forudsat at brugeren - med støtte og i ro og mag - vil kunne komme op ad trappen, hvis elevatoren skulle gå ud af drift. Vi stiller også gerne en let kørestol til rådighed - ring og forhør dig om mulighederne.  Vi er i dialog med Dansk Handicap Forbund og arbejder på højtryk for at finde en løsning. Som kompensation vil vi dog gerne tilbyde alle kørestolsbrugere med ledsager gratis adgang til det overjordiske terræn og særudstillingen indtil vi har en løsning klar.  Så snart der er ændringer vil det fremgå af siden her.  

Nedsat syn?

Der er desværre ikke mulighed for at medbringe ledsagehunde i Undergrunden af sikkerhedsmæssige årsager. Kontakt eventuelt museet på forhånd, så vi kan stille en ledsager til rådighed på den guidede tur.