Bestil eller hør nærmere på +45 56502806
Mandag-fredag: kl. 9-15

Fossiljagt

0-10 klasse samt ungdomsuddannelser, Børnehaver, SFO’er og klubber 

Scroll ned for trinmål til større klasser

Se prisliste her

Målgruppe 0-2 klasse, børnehaver, SFO’er og klubber.

Find fossiler af snegle og muslinger i det 63 millioner gamle koralrev. Hvis I er rigtig heldige, finder I også en hajtand.

Deltager antal max 30 personer
Varighed 2 timer
Sted Geomuseum Faxe og Faxe Kalkbrud
 

Vi tilpasser forløbet efter gruppens alder.

Trinmål for indskoling:

 • kende til kategorier af dyr, herunder fortidsdyr
 • opleve og gøre iagttagelser som grundlag for at gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter
 • anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler

På Geomuseum Faxe og i Faxe Kalkbrud står børnene ansigt til ansigt med begrebet den fjerne fortid. Faxe Kalkbrud rummer nemlig 63 millioner år gammelt koralrev, der er spækket med spændende fossiler.

Vi begynder ved Geomuseum Faxe hvor vi viser børnene de flotteste fossiler fra koralrevet og fortæller om alle de spændende dyr som krabber muslinger, snegle og hajer der levede i fortidens koralrev ved Faxe. I 2020 indeholder Geomuseum Faxe en stor særudstilling: DinosaurLiv. Denne del indgår ikke i Fossiljagt.

Så er det børnenes tur til selv at være fossiljægere. Vi udleverer værktøj, og turen går ned i kalkbruddet. Opdagelsens sus griber hurtigt børnene i jagten på det flotteste fossil, og deres evne til at observere kommer hurtigt i centrum. Og efterfølgende trækker bestemmelsen af fossilet på børnenes forhåndsviden om dyr og planter.

I kalkbruddet er der rige mængder af fossiler. Derfor får alle en god oplevelse og gør fine fund. De særligt heldige kan måske endda komme hjem med en 63 millioner år gammel hajtand.

 

Målgruppe 3-6 klasse:

Eleverne finder fossiler i et 63 millioner år gammelt koralrev og står ansigt til ansigt med en fjern fortid.

Deltager antal max 30 personer
Varighed 2 timer
Sted Geomuseum Faxe og Faxe Kalkbrud

Trinmål for mellemtrin

 • redegøre for hovedtræk af Jordens og livets udvikling
 • kende forskel på det levende og det ikke-levende ud fra enkle kriterier
 • sammenholde forskellige danske planters og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil
 • kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper

 

På Geomuseum Faxe og i Faxe Kalkbrud står eleverne ansigt til ansigt med den fjerne fortid. Her møder dem nemlig et koralrev fra fortiden, der er spækket med beviser på tidligere liv – i form af forskellige fossiler.

Elevforløbet begynder ved Geomuseum Faxe hvor vi får en introduktion til den fjerne fortids dyreliv for 63 millioner år siden hvor Danmark var dækket af hav og der voksede et frodigt koralrev hvor Faxe ligger i dag. I 2020 indeholder Geomuseum Faxe en stor særudstilling: DinosaurLiv. Denne del indgår ikke i Fossiljagt.

Herefter går turen ned i kalkbruddet. Eleverne får udlevet værktøj, og herfra er det deres tur til at bruge sanserne, og finde deres egne fossiler på fortidens koralrev. Opdagelsens sus griber hurtigt eleverne i jagten på det flotteste fossil, og deres evne til at observere er hurtigt i centrum. Fossilbestemmelsen trækker desuden på deres forhåndsviden om dyr og planter, og de får brug for deres metodiske færdigheder i at sortere og klassificere.

Kalkbruddet indeholder rige mængder af fossiler. Det sikrer, at alle får en god oplevelse og gør fine fund. De særligt heldige kommer måske endda hjem med en 63 millioner år gammel hajtand i lommen.

Besøget i kalkbruddet kan med fordel indgå i forløb i om livets udvikling. Vi tilpasser forløbet efter det enkelte klassetrin.

 

Målgruppe 7-10 klasse:

Eleverne udforsker Faxe Kalkbrud - et økosystem, hvor der engang har levet hajer og krokodiller

Deltager antal max 30 personer
Varighed 2 timer
Sted Geomuseum Faxe og Faxe Kalkbrud

Trinmål for udskoling

 • redegøre for hovedtræk af Jordens tilblivelse, de grundlæggende betingelser for liv og naturvidenskabelige forestillinger om Jordens og livets udvikling (geografi, biologi og fysik/kemi)
 • forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser samt forholdet til andre organismer (biologi)

På Geomuseum Faxe og i Faxe Kalkbrud kan eleverne udforske et 63 mio. år gammelt økosystem, der er spækket med fossiler. Igennem indsamling, sortering og klassifikationen af fossilerne får eleverne hurtigt indblik i fortidens biodiversitet.

Elevforløbet starter på Geomuseum Faxe, hvor vi introduceres til kalkbruddets geologi og det store geologiske tidsperspektiv. Vi hører om dramatiske begivenheder i livets og jordens historie, og introduceres til det unikke fortidige økosystem det fossile koralrev i Faxe Kalkbrud repræsenterer. I 2020 indeholder Geomuseum Faxe en stor særudstilling: DinosaurLiv. Denne del indgår ikke i Fossiljagt.

Herefter går turen ned i kalkbruddet. Eleverne får udleveret værktøj og herfra skal de selv udforske koralrevet. Elevernes evner til at observere og klassificere er i centrum, og opdagelsens sus griber dem hurtigt i jagten på det flotteste fossil. Kalkbruddet er meget rigt på fossiler og derfor får alle en god oplevelse og fine fund med sig hjem. 

Den store mængde af fossiler som koraller, snegle, muslinger og armfødder gør det muligt at indsamle materiale, der kan arbejdes videre med indenfor emner som eks. biodiversitet, livets udvikling eller arters specialisering.

Besøget i kalkbruddet kan med fordel indgå i forløb indenfor geografi og biologi og er særligt velegnet til tværfaglige forløb omkring livets udvikling og evolution. 

 

Målgruppe Ungdomsuddannelser 

Deltager antal max 30 personer
Varighed 2 timer
Sted Geomuseum Faxe og Faxe Kalkbrud

 

HF

Naturvidenskabelig faggruppe

 •       Naturvidenskabernes historie
 •       Kursisterne forholder sig til naturvidenskabelige problemstillinger
 •       Kursisterne udfører feltarbejde (iagttagelser, undersøgelser og indsamlinger)

STX

Eleverne introduceres til naturvidenskabeligt feltarbejde som metode, herunder observationer, indsamling og beskrivelse. Eleverne vurderer på egne data enkle hypoteser

Naturgeografi B og C

 •       Jordens evolutionære og geologiske udvikling
 •       Klimaændringer på forskellige tidsskalaer
 •       Eleverne gennemfører eksperimentelt arbejde og systematiske feltobservationer
 •       Eleverne analyserer og fortolker udviklingsprocesser i naturen ude fra egne observationer 
 •       Eleverne indkredser væsentlige geofaglige problemstillinger
 •       Eleverne udarbejder journaler og rapporter over eksperimentelt arbejde og feltarbejde