Undervisning

På Geomuseum Faxe rammesætter vi undervisningsforløbene, hvorefter elevernes evne for at observere, sortere og klassificere bringes i spil i Faxe Kalkbruds autentiske rammer. 

Fossilbestemmelse og forforståelse

På museet udfordrer vi elevernes forståelse for centrale begreber som ”fortid” og ”fossil” ved hjælp af spektakulære fund fra Faxe Kalkbrud. Det sikrer, at eleverne efterfølgende kan relatere sig til de fossilfund, som de selv gør i kalkbruddet. Eleverne undersøger det fortidige dyreliv i kalkbruddet med geologisk værktøj – og jagten på det flotteste fossil er en naturlig motivationsfaktor, der hjælper elevernes observationsevner godt på vej. 

Tværfaglige forløb

Besøget i kalkbruddet kan med fordel indgå i forløb i naturgeografi og biologi og er velegnet til tværfaglige forløb. Undervisningsforløbet tilpasses det enkelte klassetrin.

Overnatning

Du kan finde oplysninger om overnatning i forbindelse med undervisningspakker i Faxe Kalkbrud på Danhostel Faxe,  der ligger ved siden af Geomuseum Faxe. Læs mere