Undervisning

Oplevelsen af og arbejdet med naturen er i centrum på Stevns Naturcenter. Kalklandets særlige fauna, flora og geologi undersøges gennem:

  • indsamling
  • sortering
  • klassificering
  • observation

En stærk naturoplevelse
Vi giver eleverne en stærk naturoplevelse, som kan motivere dem til at stille spørgsmål til naturen og arbejde videre med naturfagene. I undervisningen anvender vi den naturvidenskabelige metode, og eleverne udfører feltarbejde, ligesom de lærer at færdes forsvarligt i naturen.

I vores naturlaboratorium kan eleverne udforske det indsamlede materiale og følge op på feltarbejdet. Undervisningen foregår i dialog med eleverne. De arbejder både selvstændigt og i teams.

Tæt dialog om undervisningsforløb
Undervisningen er tilpasset ungdomsuddannelsernes læreplaner og grundskolens Fælles Mål, og alle forløb tilrettelægges i tæt dialog med læreren. Undervisningen er velegnet til at indgå i tværfaglige forløb.

Undervisningsforløb for

 

Daginstitutioner

Grundskole

Ungdomsuddannelser