Stevns Naturcenter fyldte 20 år

Stevns Naturcenters 20 års jubilæum blev markeret i efterårsferien.

Overinspektør og koldkrigshistoriker Thomas Tram Pedersen fortalte på en vandretur om dengang, da området var en del af Københavns luftforsvarsværn og derfor et sted i konstant højeste beredskab.

Herefter fortalte naturvejleder og tidligere leder af Stevns Naturcenter, Peer Nørgaard, om dengang stedet blev forvandlet fra et lukket militært område til et naturcenter med flere tusinde besøgende årligt.

Naturvejleder Kirsten Føns bød på smagsprøver af ’vild’ efterårsmad, og man kunne kigge efter fugletræk i naturcenterets kikkerter og teleskoper.

Fra koldkrigsanlæg til naturcenter

Koldkrigsanlægget Flyvestation Sigerslev blev ved den Kolde Krigs afslutning overflødigt som militært anlæg, og arealet og bygningerne blev sat til salg. Allerede i 1983 havde radaranlægget ved Mandehoved og det tilhørende NIKe-missilanlæg på Gydevej udspillet sin rolle som luftforsvar for København. Kasernen var dog stadigvæk i brug som et af Forsvarets uddannelsessteder, og radaranlægget på Mandehoved blev benyttet af Hjemmeværnet, der holdt udkig efter lavtgående fly. 

Selve Stevns Naturcenters bygninger havde indtil midten af 1980’erne været soldaterhjem. Det var opført indenfor kystbeskyttelseslinjen med dispensation, og Forsvaret havde faktisk pligt til at rive huset ned, når det ikke længere var i brug som soldaterhjem. Men takket være en visionær lærer på Boestofteskolen, Peer Nørgaard, kom det heldigvis ikke til at ske. 

Pris: 1 krone

Stevns Kommune købte i 1991 det gamle soldaterhjem for én krone. Der blev givet dispensation, så bygningen kunne bevares, og Peer Nørgaard blev først deltids- og siden fuldtidsansat til at opbygge og drive Stevns Naturcenter. Lige fra starten var Stevns Naturcenter en succes, og allerede andet år var besøgstallet oppe på mere end 3.000 personer. Udviklingen har været forrygende, og i dag har stedet årligt mere end 5.000 overnatninger, og cirka 3.000 personer er på tur med stedets naturvejledere. 

Undervisning til skoler

Et nyt kapitel begyndte, da driften i 2010 blev overtaget af Østsjællands Museum i et tæt samarbejde med Stevns Kommune, som stadig er ejer af stedet, og yder det nødvendige tilskud til driften. Det nyeste er et tæt samarbejde om skoletjenestetilbud i hele Østsjællands Museum, hvor skoler og gymnasier tilbydes lejrskole med helstøbte undervisningspakker indenfor biologi, geologi og koldkrigshistorie i autentiske læringsmiljøer.