KONTAKT

Stevns Naturcenter
Mandehoved 10
4660 Store Heddinge
 

naturcenter@oesm.dk
 

+45 56 50 28 06

Telefonen er åben mandag til fredag                     fra kl. 9 til 15.
 

Mandehoved og Stevns Naturcenter ejes af Stevns Kommune

 

KORT 


 

TIL NATURCENTRETS FORSIDE

Besøg

Bygningerne ved Stevns Naturcenter stammer fra Den Kolde Krig, hvor området var en del af Københavns luftforsvar. I dag kan du om for- og efteråret opleve imponerende fugletræk fra det gamle radartårn.
I den kalkholdige jord vokser sjældne planter, og på klinten har et vandrefalkepar gennem de seneste år ynglet med succes.
 

Den Kolde Krig

Under Den Kolde Krig lå en del af Københavns luftforsvar på Mandehoved. Områdets radartårne overvågede luftrummet omkring Stevns, og i et operationsrum holdt mandskabet øje med fjendtlige fly. Inde i landet - i Sigerslev ca. 1 km herfra - stod NIKE-luftværnsmissiler, som blev kontrolleret fra Mandehoved. Hvis der udbrød krig, kunne de på kort tid udrustes med atomvåben. I dag er et af radartårnene lavet om til et fugletårn, og operationsrummet huser en udstilling, som har åbent alle dage. Foto: Kalklandet

 

En usædvanlig plante

I den kalkholdige jord ved Mandehoved trives den sjældne plante Stor Gyvelkvæler. Planten kan kun overleve, fordi den stjæler næring fra Stor Knopurt ved at lade sit frø spire ind i dens rødder og suge al næring ud. Det tager Stor Gyvelkvælers rodnet op til ti år at vokse sig så stort, at den kan skyde op af jorden og blomstre. Gyvelkvæleren lever, indtil den har tømt Stor Knopurt for næring, og begge planter dør. Stor Gyvelkvæler er fredet. Foto: Rudy Hemmingsen

 

Verdens hurtigste fugl

Vandrefalken er en sjælden fugl i Danmark, men den yngler på Stevns Klint, hvor afsatserne på klintens klippevægge er perfekte til at bygge rede på. Vandrefalken holder især til ved Mandehoved, hvor et vandrefalkepar har ynglet med succes. Vandrefalken er verdens hurtigste fugl. Når den jager, udser den sig et bytte, tager højde og samler sig som et projektil. Med omkring 200 km/t dykker den, og med et hårdt slag slår den sit bytte ihjel. Foto: Thomas W. Johansen

 

Fugletræk

Om efteråret er Mandehoved et godt sted at opleve fugletræk. På gode dage kan der passere flere end 5.000 rovfugle af mange forskellige arter henover Stevns Klint: Ørne, høge, våge og glenter. Der kommer også store flokke af små trækfugle og på klinten foran Mandehoved udruges i tusindvis af bysvaler. Foto. Thomas W. Johansen