Så er vandrefalkenes ynglesæson igang!

Stevns Klints trofaste vandrefalkepar, der siden 2007 har ynglet på klinten, er nu gået i gang med endnu en ynglesæson. Denne gang har de valgt et redested tæt ved Lilledal.

Det er ikke muligt at se reden hverken ovenfor eller under klinten, og det er vigtigt at fuglene får ro her i ynglesæsonen. Men du kan være heldig at se de voksne fugle, hvis du går en tur på Stevns Klints Trampesti.

Læs mere om

Foto: Thomas W. Johansen