Naturpleje ved Mandehoved

Overdrevet på Mandehoved er blevet slået som en del af naturplejen på stedet. Det er nødvendigt at gøre for at bevare det lysåbne kalkoverdrev med de mange særlige overdrevsarter som Stor Gyvelkvæler, Dueskabiose, Vild Hør, Kvasthøgeurt, m.m.

Dan slår overdrevet

 

Dan, der slog overdrevet,  havde selskab af både Vandrefalk og Tårnfalk, der udnyttede at det var lettere at fange mus på det nyslåede overdrev.

 

Tårnfalken kom forbi