Naturen ved Stevns Klint fik hjælp

Artsrig kalkoverdrev ved Stevns Klint blev plejet på Naturens Dag

Der blev slået med le, revet hø sammen og trukket opvækst af træer og buske op med rode på kalkoverdrevet bag Stevns Museum i Højerup, da der blev holdt Naturens Dag søndag d. 13/9. DN-Stevns og Stevns Naturvejleder havde inviteret alle til at hjælpe med at bevare den artsrige naturtype, og 15 mennesker mødte op og gav en hjælpende hånd.


Foto: Kirsten Føns

De planter og dyr, der er knyttet til det tørre græsland, også kaldt overdrev, har behov for solens lys og varme for at kunne trives. Hvis området ikke holdes åbnet i form af græsning eller høslet, vil gradvist gro til og udvikle sig til krat og skov. Det lyse kalkoverdrev er en af de mest artsrige naturtyper i Danmark, og det er en naturtype, der har været i kraftig tilbagegang i mange årtier.

Overdrevet er et kulturlandskab, men har før menneskets dominans også været en helt naturlig naturtype i Danmark, selv da Danmark var allermest skovrig, fordi fortidens store græssere og browsere (betegnelsen for planteædere, foretrækker blade og knopper som føde) som Urokse, Europæisk Bison, Vildheste og hjortvildt delvist har holdt landskabet åbnet på de tørre steder, sandsynligvis også de steder ved Stevns Klint, hvor kalken ligger tæt ved overfladen.

I dag må Uroksens og Vildhestens tamme efterkommere eller, som i søndags ved Stevns Klint, mennesket gøre det arbejde og bevare kalkoverdrevets store biodiversitet.