Geologisk undersøgelse af Fiskeleret i gang i Højerup

Museet er går i gang med at kortlægge en del af Fiskeleret i Højerup. Arbejdet foregår i samarbejde med Udviklingsgruppen Stevns Klint.

Det kan være svært at få øje på Fiskeleret i Højerup. Én af Stevns Klints hovedattraktioner ligger nemlig gemt bag en vold af jord, som regnen har skyllet ned af klinten fra området ovenfor, siden kirkens kor styrtede ned i 1928. På gamle fotos fra stedet kan man se, at der lige over det nedstyrtede stykke ligger et bassin af Fiskeler. Nu går Østsjællands Museum i samarbejde med Udviklingsgruppen Stevns Klint i gang med at kortlægge Fiskeleret i området.

Undersøgelsen er en del af sikringen af Verdensarven, og formålet er at kortlægge, hvor Fiskeleret i området ligger, så det kan beskrives og sikres bedst muligt, og så det eventuelt senere kan gøres synligt for publikum.

Undersøgelsen sker ved, at der graves en cirka 50 cm bred søgegrav vinkelret langs klinten. Søgegraven vil gå gennem den nedvaskede jord og vil derfor ikke komme til at berøre resterne af kirken og kirkegården, som ligger nedenunder. Undersøgelsen gennemføres frem til udgangen af april, og når den er overstået, vil søgegraven blive dækket til igen.

Det er Østsjællands Museum, der har det geologiske ansvar i området, og museet har inden arbejdet orienteret alle relevante myndigheder.