Fiskeler i Boesdal

Fiskeleret endeligt fundet i Boesdal

Torsdag den 13. oktober blev fiskeleret endelig fundet med sikkerhed i Boesdal Kalkbrud. Stevns Kommune havde hyret firmaet GEO til at foretage en kerneboring med en diamater på 10 cm. Fiskeleret viste sig at være præcis, hvor de tidligere geofysiske målinger fra Københavns Universitet havde forudsagt det burde være. Borekernen viste at fiskeleret var i ca. 5 meters dybde, og at laget var tykt og veludviklet i området mellem amfiteatret og Pyramiden.