20. februar 2020 Jørgen Walseth - Jagt gennem 1000 år

Kom til foredrag på Østsjællands Museum når Jørgen Walseth fortæller om Jagt gennem 1000 år

Med udgangspunkt i Tøjhusmuseets samlinger vil museumsinspektør, Jørgen Walseth,  nu ved Nationalmuseet fortælle om de sidste tusinde års jagthistorie begyndende med den tidligste middelalder under Knud den Hellige og sluttende med diverse jagtformer i det 20. århundrede. Vi kommer rundt om falke- og hidsejagt, renæssancens store madjagter på vildsvin, og andet hårvildt til  de senere store kongejagter, kendt som par force jagten i Nordsjælland fra perioden 1600-1700-tallet, videre til da jagten gives fri på søterritorierne i 1800-tallet og sluttende med de mange begrænsninger og forbud fra 1900-tallet. Jagtvåbnenes udvikling fra de allerførste skydevåben i 1300-tallet ved krudtets indførelse i Danmark til de hel- og halvautomatiske geværer, som i visse tilfælde var tidligere militærvåben, vil indgående blive behandlet. Foredraget slutter af med spørgsmål, som gæsterne opfordres til at stille.

Hvornår: Torsdag den 20. februar kl. 19.30-21.30

Hvor: Rådhusvej 2, 4640 Faxe 

Pris: 95 kr. incl. et glas vin 

Billetterne bookes på mail museum@oesm.dk (skriv gerne antal/navn/tlf.nr.)