Vandrefalkepar tilbage ved Stevns Klint

Så er det vandrefalkepar, der har ynglet ved Stevns Klint siden 2007, tilbage ved klinten. I ugens løb har naturvejlederen ved Stevns Naturcenter på Mandehoved set og hørt vandrefalkeparret nogle gange. Kurtiseringen er i gang, og hannen har bl.a. overrakt bytte til hunnen, så han kan vise hende, hvor god en jæger, han er.

Det ser derfor ud til, at vandrefalkene igen i år vil yngle ved Mandehoved. I løbet af de næste par uger vil hunnen lægge tre-fire æg, og efter ca. en måneds rugetid klækker de, og den travle tid med opfostring af unger vil begynde.

Der er gode muligheder for at opleve vandrefalken, verdens hurtigste fugl de næste måneder, hvor ynglesæsonen er i gang. Men vis hensyn og lad være med at nærme dig reden med de sjældne rovfugle.

Læs mere

Download Stevns Klint App og læs mere om vandrefalken.

Du kan også læse mere om vandrefalken her.

Læs mere om Mandehoved ved Stevns Klint.