Turisterne er glade for Stevns Klint

Årets publikumsundersøgelse ved Stevns Klint viser, at størstedelen af de besøgende i det nyudnævnte verdensarvsområde er meget tilfredse med deres besøg. Cirka en tredjedel af gæsterne ved klinten tillægger områdets nye verdensarvsstatus en betydning.

Udviklingsgruppen Stevns Klint undersøger hvert år, hvad turisterne ved Stevns Klint mener om deres besøg i området. Der var også i år meget positive tilbagemeldinger til Stevns Klint som besøgsmål, herunder Trampestien, skiltning, borde, bænke, toiletter, og mængden af affald i naturen.

88% af de deltagende kom en ferieadresse, og langt de fleste angav at være danskere (81%). Det skal bemærkes at undersøgelsen blev foretaget to uger tidligere på året end i 2013, så antallet af udlændinge, som typisk holder ferie lidt senere på sommeren, kan have været større end sidste år, uden at det kan ses af tallene. Nye verdensarvsområder oplever ofte en stigning i internationale besøgende, pga. den internationale omtale.

Som noget nyt, blev gæsterne i år spurgt om, i hvor høj grad de tillagde Stevns Klints status som UNESCO verdensarv en betydning for deres valg af klinten som besøgsmål. 31 % af besvarelserne angav at det havde stor eller meget stor betydning, 43 % lille eller ingen betydning og resten midt i mellem. Udenlandske turister tillagde generelt UNESCO statussen højere betydning. Bemærk at undersøgelsen fandt sted blot en måned efter at Stevns Klint blev optaget på UNESCOs verdensarvsliste.

En interessant ændring i forhold til sidste års undersøgelse var, at langt flere beskrev sig selv som ”Den videbegærlige type” der søger information og viden om området, 29% i forhold til 16 % i 2013. Omvendt angav langt færre, at de var ”Oplader typen” som nyder naturen og slapper af, kun 23 % i forhold til 51 % i 2013. Dette stemmer overens med at nye verdensarvsområder generelt ofte ser en stigning blandt de mere informationssøgende gæster.

Negative tilbagemeldinger gik primært på problemer med parkeringsanlæg, manglende rutemarkering langs Trampestien og nogle få var bekymrede for stiens beliggenhed tæt på klintekanten.

Årets undersøgelse løb af stablen d. 20. juli 2014, og 222 personer besvarede spørgeskemaerne, der blev uddelt af Store Heddinge Boldklub ved Rødvig, to steder i Højerup og ved Stevns Fyr.