Topkarakter til Østsjællands Museum

Østsjællands Museum løser alle museale opgaver på højt niveau. Det konkluderer Kulturstyrelsen i en kvalitetsvurdering af museet og giver museet den højest mulige karakter.

Et godt museum skal kunne meget mere end gæsterne møder, når de besøger museets udstillinger. Et godt museum skal være professionelt i alle dele af dets arbejde. Emner som forskning og registrering og ikke mindst en professionel ledelse er nogle af de faktorer, som museerne også bliver vurderet på i forhold til kravene i museumsloven og de mål og standarder, der følger af politiske målsætninger for museumsområdet og samfundsudviklingen generelt.

For at sikre at danske statsanerkendte museer lever op til de mange krav, gennemfører Kulturstyrelsen hvert år en kvalitetsvurdering af en række danske museer. Kulturstyrelsen baserer sin vurdering på et omfattende skriftligt materiale og et besøg på museet.

I oktober 2013 stod Østsjællands Museum for tur. I besøget deltog ud over repræsentanter fra museets personale og bestyrelse også repræsentanter fra de to tilskudskommuner Stevns Kommune og Faxe Kommune. Under besøget besigtigede konsulenter fra Kulturstyrelsen en lang række af museets lokaliteter, hvorefter de havde mange uddybede spørgsmål.

På baggrund af besøget er det Kulturstyrelsens samlede vurdering, at Østsjællands Museums opgavevaretagelse er meget tilfredsstillende, og at museet løser alle museale opgaver på højt niveau.

Kun ca. 10 % af de museer, der indtil nu har været bedømt efter denne skala, har opnået karakteren ”meget tilfredsstillende”.

Kulturstyrelsen skriver videre i sin vurdering af Østsjællands Museum, at ”museet arbejder målrettet med en kvalitativ udvikling af museet på baggrund af nedskrevne strategier for såvel den samlede virksomhed som de enkelte museumsfaglige opgaver. Museet har særligt de seneste år arbejdet med udvikling af og markeret sig med en klar faglig profil inden for kalkens geologi og kulturhistorie samt koldkrigshistorien, og har lagt og lægger fortsat væsentlige ressourcer i arbejdet med at få Stevns Klint optaget på UNESCOs verdensarvsliste”.

Museumsdirektør Tove Damholt udtaler:

”Vi er utroligt stolte af denne kvalitetsvurdering. Det er jo et kæmpe skulderklap til bestyrelsen og alle medarbejdere og frivillige på Østsjællands Museum, som tilsammen gør museet til et veldrevet og professionelt sted. Udover denne stab af dedikerede folk er det også vigtigt at huske på, at uden den støtte vi modtager fra Staten og ikke mindst fra Stevns og Faxe kommuner kunne dette ikke lade sig gøre. Det er også bemærket i Kulturstyrelsens vurdering, at de to kommuner bakker op med økonomisk støtte. Det understøtter, at det er et fælles projekt at passe på vores fælles natur- og kulturarv. Og at vi sammen gør det godt. Netop samarbejdet med kommunerne er væsentligt for museet og for at skabe det bedste resultat. Men selv med den flotte bedømmelse kommer Kulturstyrelsen også med anbefalinger til ting, som kan og bør gøres bedre. Kulturstyrelsen anbefaler således, at vi finder egnede rammer for opbevaring af de kulturhistoriske genstande, der i dag kan ses på Stevns Museum. Det er et problem, vi har forsøgt at finde en løsning på i mange år, uden at det er lykkedes. Nu fremskynder vi planerne om at sikre de mange ting, der findes i udstillingen. Derfor vil der komme til at ske ændringer de kommende år, og allerede til sommer vil vi flytte nogle af de mest sårbare ting. Også den kulturhistoriske forskning mener Kulturstyrelsen bør prioriteres. Det er vi helt enige i, og museet vil arbejde videre med den plan, som skal sikre, at museet i fremtiden vil komme til at producere mere ny viden om vores lokale kulturhistorie på samme måde som vi i dag gør det på det naturhistoriske område.”

Læs hele kvalitetsvurderingen

Læs hvad Kulturstyrelsen skriver om kvalitetsvurderinger generelt

Lyt til indslag hos DR P4 Sjælland (Indslaget starter ca. 02:10:14)