Tag med ud at vandre langs Stevns Klint

Søndag den 17. august kl. 10 kan du tage med naturvejleder Kirsten Føns fra Stevns Naturcenter på vandretur på trampestien langs Stevns Klint. Mød også koldkrigshistoriker Thomas Tram Pedersen, der viser rundt ved Stevns Fyr og fortæller om Den Kolde Krig på Stevns. Vandreturen er en del af Vandrefestival 2014.

Turen begynder ved Stevns Fyr kl. 10, hvor museumsinspektør og koldkrigshistoriker Thomas Tram Pedersen viser rundt på fyrområdet og fortæller om stedets historie, der under Den Kolde Krig husede et luftforsvarsværn i form af HAWK-missiler. Der vil også være mulighed for at komme op i det 27 meter høje fyrtårn, før turen går ud på Stevns Klints Trampesti mod Holtug Kridtbrud.

Undervejs passeres Storedal og Lilledal, Stevns Kridtbrud og Mandehoved, og Kirsten Føns fortæller om stedernes natur- og kulturhistorie. Stevns Kridtbrud er det sidste aktive kridtbrud på Stevns. Her vandres der efter aftale med fabrikken ad stranden i stedet for ad Trampestien. Det gør dels turen kortere, dels giver det en unik og sjælden oplevelse tæt på det aktive kridtbrud.

Bygningerne ved Mandehoved stammer fra Den Kolde Krig, hvor området var en del af Københavns luftforsvar. I dag kan du om foråret og efteråret opleve imponerende fugletræk fra det gamle radartårn. Du kan også besøge en udstilling om Stevns Klints geologi. I den kalkholdige jord vokser sjældne planter, og på klinten har et vandrefalkepar gennem de seneste år ynglet med succes.

Efter en frokostpause vandres der mod Holtug Kridtbrud, hvor der frem til 1972 blev udvundet kalk og kridt i bruddet. Området er nu et beskyttet Natura 2000-område. I et stort vandhul i det nedlagte kridtbrud kan du se fredede vandsalamandre og grønne frøer. Sjældne planter vokser i den kalkholdige jord, og du kan se fossiler af søpindsvin, blæksprutter og hajer i det bløde, hvide kridt.

Stedet er også et godt sted at studere Stevns Klints geologiske profil med det berømte lag af Fiskeler, der marker Jordens sidste store masseuddøen for 66 millioner år siden, hvor blandt andet dinosaurerne forsvandt. Det er disse geologiske lag, der har fået UNESCO til at optage Stevns Klint på deres prestigefylde liste over Verdensarv. Kirsten Føns vil vise lagene og fortæller, hvorfor Stevns Klint er verdensarv.

Hvornår?
Søndag den 17. august kl. 10

Start
Stevns Fyr, Fyrvej 2, 4660 Store Heddinge

Slut
Holtug Kridtbrud, Holtug Linievej, 4660 Store Heddinge. Turen bliver tilpasset således, at de deltagere, der måtte ønske det, kan tage Stevnsbussen fra Mandehoved tilbage til Stevns Fyr.

Turlængde
7,5 km

Turleder
Naturvejleder Kirsten Føns, Stevns Naturcenter

Turarrangør (ansvarlig for tur):
Stevns Kommune