Se Tulls fossiler

Tull Bohora er asylansøger og han udstiller fossiler, han har fundet langs Stevns Klint, mens han har boet på Asylcenter Sigerslev. Udstillingen åbner mandag den 17. februar kl. 17.

Tull Bohora er asylansøger fra Nepal og har de sidste 10 år boet på forskellige danske asylcentre uden at kunne opnå opholdstilladelse i Danmark, men det er til fare for eget liv, hvis han rejser tilbage. Selvom situationen til tider har virket håbløs for ham, har han bevaret modet ved at dyrke sin altoverskyggende hobby, at samle fossiler. Det var en hobby, han især fik mulighed for at dyrke, da han de sidste par år har boet på Asylcenter Sigerslev, som ligger lige ud til Stevns Klint.

Det er der kommet en meget flot samling ud af. Den indeholder mange flotte fossiler, blandt andet en stor tand fra en Mosasaur, et spændende forgrenet gravegangssystem fra et krebsdyr, der har levet nedgravet i havbunden og nogle meget store flotte svovlkiskrystaller.

Tull Bohora har nu udlånt en række af sine bedste fund til Østsjællands Museum, som vil udstille dem i udstillingsbygningen på Flagbanken, Mandehoved ved Stevns Naturcenter, så alle, der besøger Stevns, kan få lejlighed til at beundre dem.

Museumsinspektør Jesper Milàn fra Geomuseum Faxe udtaler: ”Jeg er meget imponeret af de genstande, Tull har samlet langs klinten, og af hans meget omhyggelige arbejde med at præparere fossilerne ud af kridtet. Derfor er vi meget glade for at få lov til at udstille Tulls fossiler her på Mandehoved, så de kan tjene til inspiration for alle der går på opdagelse i området.”

Kirsten Føns, Naturvejleder på Stevns Naturcenter udtaler: ”Det har været dejligt at have en nabo som Tull, der ligesom os har en stor passion for klintens skønhed og spændende geologi. Vi vil komme til at savne, når han kigger forbi med et spændende nyt fund eller inviterer os over til at se hans flotte samling. Vi er derfor meget glade for, at han vil udlåne fossilerne til os, så andre også kan glædes over dem. Vi er i det hele tage kede af, at vi fremover ikke mere har asylcenteret som nabo. Vi har altid haft et godt forhold til beboerne, det har skabt liv her yderst på klinten.”

Alle interesserede inviteres til at komme til åbning af udstillingen. Stevns Naturcenter vil være værter for en lille forfriskning i den anledning.

  • Udstilling vil kunne ses fra 17. februar - 19. oktober 2014.
  • Udstillingen har åbent mandag-søndag døgnet rundt.
  • Udstillingsåbning mandag den 17. februar klokken 17.00.
  • I udstillingsbygningen på Mandehoved ved Stevns Naturcenter, Mandehoved 10 A, 4660 Store Heddinge.