Særegen natur får særbehandling

Sådan ser det ud, når Stevns Klints særegne natur beskyttes. I et nedlagt kridtbrud ved Stevns Klint er Naturstyrelsen nu i gang med en større rydning for at sikre gode levevilkår for de sjældne planter og dyr, der lever her.

De trives i Holtug Kridtbrud på grund af den kalkholdige jord og de dybe menneskeskabte huller. Af samme grund er Holtug Kridtbrud et Natura 2000-område – et beskyttet naturområde i EU. 

Download også Stevns Klint App og læs mere om de sjældne dyr og planter i det nedlagte kridtbrud eller læs mere på Stevns.nu.