Plej naturen!

Giv naturen en hånd og vær med til at bevare den særlige natur i Holtug Kridtbrud på den nordlige del af Stevns Klint. Det er på Naturens Dag, som er på søndag kl. 10-13.

Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Stevns Naturcenter gentager succesen fra sidste år og indbyder atter til naturplejedag i Holtug Kridtbrud søndag den 14. september 2014 kl. 10-13. 

Sidste år havde vi en fantastisk dag med mange flittige hænder, der med håndkraft og knofedt fik luget og fældet en masse uønsket opvækst på de mest følsomme områder i kridtbuddet.

Program

Vi starter dagen med at rydde opvækst af især ahorn, pil, birk, dværgmispel samt tagrør og dunhammer ved de to små søer i bunden af bruddet. På den måde er vi med til at sikre de helt specielle lyskrævende plantearter i et kalkoverdrev. Vi giver også de truede store vandsalamandere og kransnålalgerne en hjælpende hånd ved at holde søerne rene og klare. Arrangørerne byder på kaffe, sodavand og kage til det arbejdende folk. 

Praktisk information

  • Man møder blot op i praktisk tøj, der kan tåle at blive beskidt
  • Husk arbejdshandsker
  • Medbring madpakke
  • Der er gratis kaffe, sodavand og kage
  • Vi medbringer det nødvendige udstyr
  • Tilmelding ikke nødvendigt

Mødested
På parkeringspladsen ved Holtug Kridtbrud for enden af Holtug Linievej, 4640 St. Heddinge. 

Om Naturens dag
Arrangementet er del af Naturens Dag, hvor Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og en lang række lokalforeninger åbner naturen i hele landet for besøgende.